Namiesto úvodu

Keď som končila strednú školu, nemohla som ísť študovať matematiku, lebo budova bola bariérová, nebola osobná asistencia, ani vhodné internáty. Časy sa zmenili a „matfyz“ som predsa len vyštudovala. O desať rokov neskôr.  Želám si, aby sme nemuseli na všetko čakať roky. Nie každý toľko času má, no každý by mal dostať šancu. Som tu preto, aby som pomáhala hľadať rýchle a efektívne riešenia aj pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Z invalidného vozíka spoznávam svet očami znevýhodnených ľudí. Viem, aké bariéry musíme prekonávať, preto ich aktívne pomáham odstraňovať. Každý musí mať šancu byť platným členom slovenskej spoločnosti, každý musí mať právo dôstojne žiť a pracovať. Chcem zastupovať všetkých ľudí s hendikepom. Vytvorme si prostredie, v ktorom budeme mať aj my lepší priestor pre život.

 

 

vsetci