MINISTERSTVO PRÁCE POĽUJE NA DENNÉ STACIONÁRE

Posted on

Ministerstvo práce sa rozhodlo ďalej poľovať na denné stacionáre. Na Slovensku máme viac ako 360 denných stacionárov, ale nie sú určené len pre seniorov, ale aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. Aj tie by chceli seriózne fungovať, ale ministerstvo práce si na ne ani len nespomenie a hádže ich do jedného vreca s ostatnými. To je dôvod, prečo na mnohých miestach denné stacionáre ani nie sú, hoci by si ich ľudia želali.
To, že 90% kontrolovaných subjektov nespĺňa priestorové, hygienické a personálne štandardy je výsledok nefungujúceho systému, ktorý zastrešuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a takéto stacionáre nikdy nemali ani vzniknúť. Kompetencie pri zriaďovaní denných stacionárov síce prešli na VÚC, ale peniaze stále tečú z ministerstva práce a pokiaľ si ministerstvo svoje zdroje nestráži, nemôže očakávať, že sa budú rozumne využívať.
Ďalší argument, že denné stacionáre nespĺňajú podmienku bezbariérovosti, mi vyznie jednoducho smiešne. Ministerstvo ešte neurobilo ani jeden krok preto, aby podporovalo zariadenia, ktoré podmienku bezbariérovosti spĺňajú. Nikdy ani neskúmalo, čo odstraňovanie bariér v skutočnosti znamená. Len ten, kto si týmto procesom skutočne prešiel, vie povedať, že za súčasných podmienok je stav bez bariér ťažko dosiahnuteľný, najmä keď poskytovanie sociálnych služieb v bariérových priestoroch bolo roky tolerované.
Ministerstvo práce opäť rieši iba denné stacionáre a nerieši komplexne sociálne služby v rozsahu, ako by si zaslúžili. Avizovaná veľká novela sociálnych služieb je zatiaľ skôr sklamaním. Môžeme očakávať, že keď sa na ministerstvo znesie vlna kritiky pri nefunkčnom systéme, ministerstvo bude hľadať iba ďalšiu obeť.
Preto by sa malo ministerstvo sústrediť predovšetkým na pripravovanú novelu zákona o sociálnych službách, malo by zamedziť vzniku nekvalitných služieb a pomáhať takým zariadeniam, ktoré si svoje poslanie plnia svedomito.