O mne

Formálne:
Ako poslanec NR SR chcem v prvom rade hájiť záujmy ľudí so špecifickými potrebami. Chcem pomáhať vytvárať také podmienky, aby zabezpečovali dôstojný život pre ľudí v každej životnej situácii. Medzi priority bude patriť: odstraňovanie bariér a presadzovanie univerzálneho dizajnu; vytváranie pracovných príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom lepšieho fungovania Agentúr podporovaného zamestnávania a chránených pracovísk; zlepšenie podmienok pre opatrovateľov a osobných asistentov, ich ohodnotenie a sociálne zabezpečenie; dostupnosť sociálnych služieb.

Neformálne:
Čísla a zákony sú to, čomu rozumiem, preto som doteraz robila účtovníctvo. Snažila som sa do nich zasvätiť aj ostatných. Po radu si chodili mnohé neziskové organizácie, s ktorými spolupracujem. V živote sa riadim dvomi heslami: „Nikdy nie je neskoro.“ a „Všetko má riešenie.“ Vďaka prvému som v 34 rokoch skončila matfyz a ešte chcem získať certifikát medzinárodného účtovníka. Vďaka druhému nepovažujem boj s byrokraciou za beznádejný. Aktívne hrávam bocciu a pretekám v presnej orientácii.


 • dátum narodenia: 28.5.1976
 • bydlisko: Bratislava
 • rodné mesto: Nitrianske Pravno
 • rodinný stav: vydatá
 • počet detí: žiadne
 • vzdelanie:
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, odbor pravdepodobnosť a matematická štatistika (magister)
  • Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, odbor: obchodné podnikanie
 • zamestnanie: účtovníčka (SZČO – účtovníctvo)
 • jazyky:
  • Anglicky,
  • Nemecky
 • národnosť: Slovenská
 • cirkevná príslušnosť: ateista
 • koníčky:
  • šport – presná orientácia (trail-o), boccia
  • ručné práce – paličkovanie, papierové pletenie
  • cestovanie,
  • fotografovanie
 • slabosť pre: mačky, labyrinty
 • obľúbený autor: J. M. Simmel, J. Irving
 • obľúbená hudba: folková
 • obľubené miesta: múzeum moderného umenia Danubiana, české hrady a zámky, Írsko (všetko bezbariérové)
 • Do mesta alebo do prírody? Keďže sa potrebujem obklopovať ľuďmi, tak mesto, do prírody rada utekám, vždy keď je to možné
 • Splnený sen z detstva: bývať v Bratislave – čiastočne splnený, ešte mi chýba vlastný domov
 • Niečo, čo dokáže naštvať: keď sa niečo nedá, len preto, že som na vozíku

tim

Tibor, Lucia, Nina, Zuzana a Ivo je môj základný tím – pripravený spolu so mnou potiahnuť veci do úspešného konca.